บาคาร่า เว็บแทงบอล สิทธิประโยชน์”ส.บอล”

บาคาร่า
บาคาร่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการ โดยมีเงื่อนไข 5 ข้อสำคัญ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับจ้างทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ หรือ Official Agency บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.2560- 2563 เพื่อที่สมาคมฯ จะได้นำสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศต่อไป

ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ ที่กำหนดให้ Official Agency เป็นผู้บริหารประกอบด้วย
1.สิทธิการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เว้นแต่การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก, ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2
2. สิทธิการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
3. สิทธิการนำ Content ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไปจัดหารายได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อไร้สาย และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. สิทธิการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
5 สิทธิอื่นๆ ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม และสมาชิก

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาคมฯ และแสดงความพร้อมที่จะดำเนินงานได้ตามแผนงานและเงื่อนไขของผู้เสนอ จึงกำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนงานและเงื่อนไขของผู้เสนอแผนงาน และเงื่อนไขที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้เท่านั้น
1. เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
2. มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 200,000,000.00 บาท
3. มีผลงานการบริหารงานด้านการตลาด การขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 600,000,000.00 บาท ต่อปี ในช่วงเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
4. มีผลประกอบการ กำไรติดต่อกันย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากปัจจุบัน
5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย 1. แผนงานการจัดหารายได้ 2. เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์การเป็นตัวแทน และ 3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ มู่ค่าไม่น้อยกว่าวงเงินประกันรายได้ขั้นต่ำต่อปี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเสนอให้แก่สมาคมฯ โดยหนังสือค้ำประกันจะต้องออกให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ