บาคาร่าออนไลน์ GClub “ส.บอล” แถลง

บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่าออนไลน์ ฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์กรณีที่ “บังยี” วรวีร์ มะกูดี นายใหญ่ลูกหนังไทย โดน ฟีฟา สั่งแบน 90 วัน ว่าเจ้าตัวยังไม่มีความผิดและสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยทางสมาคมฯจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ วาระใหม่วันที่ 17 ตุลาคม นี้ ต่อไป
ความคืบหน้าหลังจากที สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟา ได้แถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ มีมติสั่งแบน วรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ห้ามเข้าร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอล ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยมีใจความสำคัญคือ ทางสมาคมฟุตบอลฯ จะยังเดินหน้าจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และสภากรรมการฯ วันที่ 17 ตุลาคม นี้ต่อไป เพราะเป็นมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

คำแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้มีหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าว ได้แจ้งให้นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฯ ห้ามเข้าร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอล ในประเทศและระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ FIFA ภายในกำหนด 90 วัน แต่หนังสือที่แจ้งมาดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฯ สามารถยื่นอุทธรณ์หรือส่งเอกสาร เพื่อโต้แย้งและชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่างๆ โดยนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฯ ยังมีสิทธิที่สามารถไปชี้แจงต่อคณะกรรมการจริยธรรมด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารเป็นบันทึกคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมต่อไป

GClub ซึ่งหากคณะกรรมการจริยธรรม ได้พิจารณาอุทธรณ์หรือบันทึกคำให้การดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการฯ อาจมีคำสั่ง ยืนยัน / ยกเลิก หรือ แก้ไขคำตัดสินได้